توضیحات

دارای رستوران به ازای هر نفر با صبحانه 75000 تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ارایه کارت شناسایی عدم ورود حیوانات خانگی

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر