توضیحات

ارائه صبحانه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. 30 هزار تومان بابت هر نفر اضافه گرفته میشود.

قوانین میزبان

ارائه شناسنامه عدم ورود حیوانات

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر