توضیحات

ظرفیت تا 12 نفر است 11 کیلومتری جاده ییلاق با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

آوردن حیوانات خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر