توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

داشتن شناسنامه الزلمیست به مجرد داده نمی شود آوردن حیوان خانگی ممنوع است سرو صدا را رعایت کنید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر