توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

آوردن حیوانات خانگی ممنوع است مهمانی ممنوع است به اتباع خارجی داده نمی شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر