توضیحات

دسترسی آسان به مجموعه زندیه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

حیوانات خانگی ممنوع مهمانی ممنوع به ازای هر نفر اضافه 25000 تومان

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر