توضیحات

هر نفر اضافه 30 هزار تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

فقط خانواده باشند آوردن حیوان خانگی ممنوع است مجرد اقا یا خانوم

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر