توضیحات

به تپه های شنی و گاوچاه نزدیک است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

به ازای هر نفر لضاف 25 هزار تومان گرفته می شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر