توضیحات

برای مسافران خارجی 30 یورو کلیه غذاهایی که درست می شود به صورت سنتی بر روی آتش با ظروف های مسی و دیگ های مسی با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر