توضیحات

منزل دارای آب چشمه است هر نفر اضافه 30هزار تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

اسراف ممنوع(آب)

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر