توضیحات

غذاهای سنتی زرتشتی و یزدی سرو می شود فروشگاه زرتشتیان در مجموعه موجود است گشت روستایی هم دارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر