توضیحات

قیمت با صبحانه،ناهارو شام 125 هزارتومان قیمت همراه با صبحانه میباشد سیب زمینی آتشی چای آتشی کویر با ماشین شام داخل کویر داده می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی فقط داخل حیاط مجاز است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر