توضیحات

به ازای هر نفر اضاف 100 هزار تومان گرفته می شود قیمت داده شده تا 17 اسفند برای 4 نفر میباشد هر واحد دارای 4 تخت 2 عدد سینگل و 1 عدد دابل و درصورت درخواست دارای 3 سرویس کف خواب می باشد به ازای هر نفر اضافه تا سقف 7 نفر 25 هزار تومان میباشد قیمت ها در فصل های مختلف سال در خال تغییر است دهکده گرد

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

مدارک شناسایی معتبر داشته باشند (همچنین مدارک محرمیت) ابطال و تغییرات رزرو از 19 تا 11 روز مانده به ورود مهمان شامل 50% از کل هزینه مهمان می باشد از 10 تا 3 روز به ورود مهمان شامل 70% از کل هزینه و کمتر از 48 ساعت مانده به ورود مهمان شامل 100% از کل هزینه اقامت می باشد

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر