توضیحات

ویو زیبا جای ساکت و امن چهار دیوار حصار وجود دارد تا دریا 20 دقیقه تا ماسوله 25 دقیقه تا بام سبز 5 دقیقه تا داخل شهر 2دقیقه تا اولسپلنگا(ییلاق ماسال) 20 دقیقه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر