توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. ظرفیت ماشین 5 . در هر اتاق تلوزیون دارد. سرویس بهداشتی ایرانی و حمام مشترک می باشد.

قوانین میزبان

طبق قانون و مهمان پذیر

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر