توضیحات

در شعاع45کیلومتری جنگلهای میراباد.بهشت پرندگان.سنگهای افسانه ای خرنج.منطقه گلاز.کوهای دالامپربا توده های برفش.کوهای رندوله و بابوله وکیله شین. باغات گیلاس ناب ایران.سیب درختی معروف اشنویه....ودر خود مجتمع مزرعه ی پرورش ماهی و رستوران موجود می باشد . با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. خانواد

قوانین میزبان

نظافت

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر