توضیحات

اقامتگاه دارای رستوران و مزرعه پرورش ماهی می باشد..در شعاع45 کیلومتری جنگلهای میراباد.بهشت پرندگان. سنگ های افسانه ای خرنج.منطقه گلاز. کوه های دالامپر با توده های برفش.کوهای رندوله وبابوله و کیله شین .باغات گیلاس ناب ایران.سیب درختی معروف اشنویه قرار دارد. با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است

قوانین میزبان

نظافت

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر