توضیحات

شیک و نوساز به تمام نقاط شهر نزدیک است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

نظافت رعایت شود به مجرد داده نمی شود داشتن کارت شناسایی الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر