توضیحات

درایام تعطیل قیمت هامتفاوت می باشد. با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. در ماه رمضان تخفیف داده میشود.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر