توضیحات

اگر تعداد افراد کمتر از 10 نفر باشد هزینه کمتر می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

خانواده باشند داشتن کارت شناسایی الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر