توضیحات

هر نفر با صبحانه 90 هزارتومان هرنفر با صبحانه،ناهار و شام 120هزارتومان دارای کف خواب با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر