توضیحات

کنار موزه مردم شناسی قیمت با صبحانه نفری 35هزارتومان قیمت با صبحانه نفری،ناهار و شام 85 هزارتومان قیمت عید همراه با صبحانه است نفر اضافه 25هزار تومان بدون صبحانه و 35هزار تومان باصبحانه کمتر از 3نفر ، اتاقی 100هزار تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر