توضیحات

26 کیلومتری اسفراین ، 40 دقیقه تا بجنورد 30 هزارتومان برای 4 نفر ظرفیت است برای 1نفر،نفری 50هزارتومان برای 2نفر،نفری 45هزارتومان برای 3نفر،نفری 40هزارتومان برای مسافران خارجی نفری 70 هزارتومان(به صورت vip) به ازای هر نفر اضافه 30هزارتومان گرفته می شود(همراه با صبحانه محلی) با توجه به تغییر فصل قیمت

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر