توضیحات

به ازای هر نفر اضافه30 هزارتومان گرفته می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. مسافرین خارجی و عرب به دلار و درهم به صورت توافقی است . حداکثر ظرفیت 6

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر