توضیحات

هر نفر اضافه شبی 70 هزار تومان سرویس تشک و پتو تا 32 نفر ظرفیت عادی کل اقامتگاه 40 نفر ظرفیت اکیپ با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر