توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است وعده های غذایی دیگر هزینه ی 30هزارتومان به مبلغ اضافه می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

بعد از ساعت 12 شب کشیدن دخانیات ممنوع است رعایت شئونات اسلامی الزامیست آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر