توضیحات

. فاصله تا درب بابل الجواد 5 دقیقه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. همراه با صبحانه

قوانین میزبان

داشتن کارت شناسایی الزامیست استعمال دخانیات ممنوع است داشتن مدارک محرمیت الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر