توضیحات

همراه با صبحانه است قیمت براساس تعداد توافقی است ب ا توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

به مجرد داده نمی شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر