توضیحات

نزدیک ترمینال کاوه نزدیک خیابان کاوه تا سی و سه پل و عالی قاپو 15 دقیقه با ماشین فاصله است. فاصله 5 دقیقه ای تا مترو دارد. نزدیک باغ پرندگان نزدیک مراکز خرید

مقررات لغو رزرو (آسان)

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

داشتن مدارک محرمیت الزامیست. ورود حیوان خانگی ممنوع است. استعمال دخانیات ممنوع است.