توضیحات

هر نفر اضافه 30 هزار تومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

به مجرد داده نمی شود آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر