توضیحات

به ازای هر نفر اضافه 30 هزار تومان دریافت میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

حیوانات خانگی ممنوع

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر