توضیحات

دارای کف خواب به ازای هر نفر اضافه 35 هزار تومان گرفته میشود. با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

نظافت رعایت شود ساعت خاموشی 10 شب است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر