توضیحات

فاصله تا جنگل 1000متر فاصله تا دریا 500متر قیمت ها متغیر است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

فقط به خانواده اجاره داده می شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر