توضیحات

همراه با صبحانه گروه بالای 10 نفر 55 هزار تومان با صبحانه اتباع خارجی 10 یورو با صبحانه دارای کف خواب با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

مصرف دخانیات داخل اتاق ممنوع حیوان خانگی ممنوع

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر