توضیحات

_ با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ورود حیوانات به داخل خانه ممنوع. ساعت یازده شب به بعد داخل حیاط سروصدا نشود.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر