توضیحات

دوبلکس/پنت هوس (طبقه دوم) 45 دقیقه تا دریا با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

از سروصدای زیاد خودداری کنید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر