توضیحات

ظرفیت 10 نفر ولی تجهیزات برای 6 نفر فراهم است بعضی از کلبه ها فوتبال دستی و میز بیلیارد دارد استفاده از سنا خشک با هماهنگی قبلی با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

محرمیت الزامیست ارائه کارت شناسایی الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر