توضیحات

همراه با صبحانه 45 هزار تومان هر نفر اضافه با صبحانه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

محرمیت الزامیست ارائه درک محرمیت و شناسایی زیر 7 سال هزینه ندارد

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر