توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است قیمت با صبحانه،ناهار و شام 110هزارتومان است قیمت با 2تا صبحانه،1ناهار و 1شام 135هزارتومان است(برای 5شنبه و جمعه) فاصله تا کویر مصر 30 کیلومتر است نزدیک به بزرگترین دریاچه فصلی نمک دارای کف خواب با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان