توضیحات

این اقامتگاه با اقامتگاه به کد 7259،7260 با هم هر سه واحد 230 هزار تومان اجاره داده میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر