توضیحات

به ازای هر نفر اضافه 20 هزار تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

از سروصدای زیاد خودداری کنید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر