توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است در صورت 2 نفر بودن نفری 50 هزار تومان است در صورت 3 نفر بودن نفری 40 هزار تومان است از 3 نفر به بالا نفری 35 هزار تومان است در صورت 10 نفر بودن نفری 25 هزار تومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر