توضیحات

به ازای هر نفر اضافه 30هزار تومان گرفته می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است کباب درست کردن ممنوع است داشتن مدرک زوجیت الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر