توضیحات

بر حسب شب اقامتگاه برای ایام عید 150 هزار تومان است این اقامتگاه دارای 1 کفخواب هم میباشد بر حسب شب اقامتگاه برای ایام عید 260 هزار تومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر