توضیحات

این اقامتگاه برای افراد گردشگر مناسب است ولی تشک و بالشت ندارد قیمت این اقامتگاه برای گردشگران در روزهای عادی300هزار تومان،آخر هفته ها،و تعطیلات ویژه 400هزار تومان است و برای عید 700 هزار تومان است مسافران باید تشک و بالشت به همراه داشته باشند

قوانین میزبان

تمیز تحویل داده شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر