توضیحات

به ازای هرنفر اضافه 50هزارتومان گرفته می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

مهمانی گرفتن ممنوع است آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر