توضیحات

باغچه دارد دو عدد سوئیت در مجموعه این واحد قرار دارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

تمیز تحویل داده میشود تمیز تحویل گرفته میشود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر