توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است حیاط ، آشپزخانه،حمام سرویس بهداشتی مشترک با کد8143 دارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ورود حیوان به داخل اتاقها ممنوع میباشد

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر