توضیحات

به ازای هر نفر 40000 تومان بیشتر اخذ میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است.

قوانین میزبان

ورود حیوانات ممنوع کارت شناسایی همراه داشته باشید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر