توضیحات

سفرخانه دارد. به ازای هر نفر(مازادبر ظرفیت ) اضافه نفری 50 هزارتومان . با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر